Ty też możesz rzucić palenie skutecznie i bezpiecznie!

Styl życia

JAK PALENIE WPŁYWA NA CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA ? Czynniki towarzyszące nałogowi palenia tytoniu palacze odczuwają w wielu aspektach swojego codziennego życia. Powszechnie wiadomym jest, że najbardziej

Skutki palenia

SZKODLIWOŚĆ PALENIA Dym tytoniowy zawiera mieszaninę 4000 różnych związków chemicznych. Ponad 40 z nich ma działanie rakotwórcze, a inne również działanie kardiotoksyczne i pneumotoksyczne etc. Palenie właściwie wpływa na wszystkie

Rzucanie palenia on-line

RZUCANIE PALENIA ON-LINE Walka z uzależnieniem od nikotyny i ciał smolistych popularnie zwanym paleniem jest problemem złożonym. Nie ma żadnego, udokumentowanego aspektu korzystnego wynikającego z tego

Rzucanie palenia na świecie

PROGRAMY ANTYNIKOTYNOWE POLSKA W Polsce głównym organem prowadzącym profilaktykę antynikotynową jest Ministerstwo Zdrowia. W 2010 roku wydało regulację prawną dotyczącą zakazu palenia w miejscach publicznym w