Badania kliniczne dla osób palących

Ze względu na szkodliwość palenia papierosów na świecie prowadzonych jest wiele badań klinicznych leków wspomagających rzucenie palenia, które w znacznym stopniu ograniczyłoby liczbę zgonów spowodowanych paleniem oraz zmniejszyło zachorowalność na choroby odtytoniowe. W samej Europie dotychczas przeprowadzono ponad 200 badań dotyczących szkodliwości palenia papierosów oraz działania leków wspomagających rzucenie palenia. W Polsce do końca 2014 roku zostało przeprowadzonych 5 badań dotyczących wpływu nikotyny na organizm człowieka.

W przypadku badań klinicznych równie istotnym czynnikiem jest wzrost świadomości ludzi dotycząca nowoczesnych metod leczenia uzależnienia od nikotyny.

Co najbardziej pomaga rzucić palenie...?
Tylko silna wola
Środki farmakologiczne
Pomoc lekarza
Wsparcie rodziny
Elektrowstrząsy