RZUCANIE PALENIA ON-LINE

Walka z uzależnieniem od nikotyny i ciał smolistych popularnie zwanym paleniem jest problemem złożonym. Nie ma żadnego, udokumentowanego aspektu korzystnego wynikającego z tego uzależnienie. Walka z nim jest trudna i złożona, ale krokiem pierwszym jest wola rzucenia palenia. Istnieje szereg metod wspomagających walkę z paleniem. 

Potwierdzony jest wpływ leczenia farmakologicznego w połączeniu z bezpośrednią poradą lekarza i wsparciem psychologicznym. W ostatnich latach w prasie naukowej pojawił się szereg badań oceniających skuteczność terapii z wykorzystaniem internetu. Dostęp do globalnej sieci z każdym rokiem rośnie. Oczywiście wielu palaczy jest zagorzałymi użytkownikami sieci.

Za pomocą internetu robimy zakupy, wymieniamy informację, kształcimy się, a także leczymy. Dlaczego nie użyć tego medium do walki z paleniem? Jest to ogólnie dostępny i tani sposób terapii, szczególnie w przypadkach, gdy dostęp do lekarza i fachowej pomocy jest utrudniony, a przy tym nie wymaga rezygnacji z uznanych metod leczenia, jak np.: terapia farmakologiczna. Szczególnie duże znaczenie może mieć w grupie osób młodych, które rzadziej zgłaszają się do poradni. 

Z danych pochodzących z USA wykazano, że blisko 8 milionów osób chociaż raz odwiedziło witryny: Jak rzucić palenie. Zasadniczym pytaniem jest skuteczność omawianej metody, jako leczenia zasadniczego lub wspomagającego. W ostatnich latach na lamach renomowanych czasopism medycznych ukazało się szereg publikacji omawiających ten temat. W pracy: „Internet-based intervention for smoking cessation” (2012 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.) przedstawiono wyniki 20 badań prowadzonych na całym świecie dotyczących wpływu internetu na skuteczność rzucania palenia. 

W ocenie brano pod uwagę skuteczność programów opartych na stronach statycznych („niemych”) oraz programów spersonalizowanych i interaktywnych. Oceniano wyniki leczenia dłuższe niż 6 miesięcy. We wcześniej prowadzonych badaniach wykazano wyższą skuteczność stron interaktywnych i spersonalizowanych w stosunku do stron „niemych” (poradniki, cytaty książkowe itp.). 

W sześciu badaniach na które powołują się autorzy omawianej pracy (Clark 2004; Japuntich 2006; Swartz 2006; Brendryen 2008a; Brendryen 2008b; Swan 2010) wykazano znamiennie wyższą skuteczność w grupie osób wykorzystujących internet w porównaniu do osób niestosujących żadnej formy terapii. Skuteczność była również wyższa u osób stosujących równocześnie leczenie farmakologiczne i internet w porównaniu do samego internetu (22.8% vs 18.1%). 

Porównując dwie metody wykorzystania stron internetowych stwierdzono wyższy odsetek abstynencji w okresie 13 miesięcy w grupie wykorzystującej strony spersonalizowane (12%) w stosunku do stron statycznych (10%). Podobne dane przedstawiono oceniając witrynę American Cancer Society (13 vs. 10%). Badania ankietowe wykazały wyższy odsetek satysfakcji u osób wykorzystujących strony spersonalizowane. 

Nie bez znaczenia są koszty każdej z terapii. W jednym z badań wykazano, że koszty roczne leczenia 8000 osób z wykorzystaniem spersonalizowanej strony internetowej są identyczne jak koszty małej kliniki leczącej zaledwie 50 osób miesięcznie. Aspekt finansowy, jak również zachęcające wyniki mogą posłużyć za impuls bardziej dynamicznego rozwoju terapii z wykorzystaniem sieci internetowej, mającej szczególny wpływ na grupy młodsze wiekowo.

Co najbardziej pomaga rzucić palenie...?
Tylko silna wola
Środki farmakologiczne
Pomoc lekarza
Wsparcie rodziny
Elektrowstrząsy