SPOSOBY RZUCANIA PALENIA

We współczesnym świecie znacznie wzrosła świadomość jak bardzo szkodliwe jest palenie tytoniu, jakie niesie za sobą konsekwencje i choroby. Co więcej palenie przestało być modne. Wszystkie te aspekty spowodowały wzrost zainteresowania metodami pozwalającymi na rzucenie palenia.

Najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces osób rzucających palenie jest odpowiednia motywacja i współtowarzysząca temu skuteczna metoda. Palenie tytoniu jest nałogiem wywołanym przez dwa podstawowe, wzajemnie oddziaływujące na siebie uzależnienia:

 • Farmakologiczne uzależnienie od nikotyny (związane z zawartością nikotyny w surowicy krwi),
 • Uzależnienie behawioralne – dużo bardziej złożone i uwarunkowane czynnikami psychologicznymi, społecznymi, kulturowymi i środowiskowymi.

Znając przyczynę swojego nałogu łatwiej jest podjąć decyzję o zaprzestaniu palenia i wybrać odpowiednią dla siebie metodę.

Metody rzucania palenia możemy podzielić według następującego schematu:

METODY FARMAKOLOGICZNE:

BEZ RECEPTY:

 • Nikotynowa terapia zastępcza
 • Leki zawierające cytyzynę
 • Wyciągi naturalne.

NA RECEPTE:

 • Bupropion
 • Wareniklina
 • Szczepionki antynikotynowe (obecnie w fazie badań klinicznych).

METODY NIEFARMAKOLOGICZNE (NIEKONWENCJONALNE):

 • Metoda Allena Carr’a,
 • Psychoterapia
 • Hipnoza,
 • Biorezonans,
 • Akupunktura,
 • Elektrostymulacja.
Co najbardziej pomaga rzucić palenie...?
Tylko silna wola
Środki farmakologiczne
Pomoc lekarza
Wsparcie rodziny
Elektrowstrząsy