zerwij z nałogiem Czas leci

Test / kwestionariusz Fagerstroma

Test Fagerstroma pozwoli Ci w sposób orientacyjny ocenić stopień Twojego uzależnienia od nikotyny – palenia papierosów. Wypełnij go rzetelnie a następnie sprawdź liczbę punktów odnosząc się od interpretacji wyników zaraz pod kwestionariuszem.

 

Pytanie

Odpowiedź

Punkty

1. Czy budzisz się w nocy, aby zapalić papierosa?

Tak (przejdź dopytania 3)

Nie

 

 

3

0

2. Jak szybko po przebudzeniu zapalasz pierwszego papierosa?

Do 5 minut

6-30 minut

31-60 minut

po 60 minutach

3

2

1

0

3. Czy masz trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie to jest zakazane?

Tak

Nie

 

1

0

4. Z którego papierosa jest Ci najtrudniej  zrezygnować?

Z pierwszego rano

Z każdego innego

1

0

5. Ile papierosów wypalasz w ciągu dnia?

10 lub mniej

11-20

21-30

31 i więcej

0

1

2

3

6. Czy częściej palisz papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?

Tak

Nie

1

0

7. Czy palisz papierosy nawet wtedy, gdy jesteś tak chora/y, że musi leżeć w łóżku ?

Tak

Nie

1

0

 

Suma punktów 

Interpretacja wyników testu Fagerstroma

  • suma punktów 0 – 3 świadczy o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny, jesteś w stanie wyjść z nałogu skutecznie i w stosunkowo krótkim czasie.
  • suma punktów 4 – 6 świadczy o średnim stopniu uzależnienia od nikotyny. Twoje uzależnienie od papierosów ma podłoże w większym stopniu psychiczne niż biologiczne. Twój nałóg w głównym stopniu opiera się na przyzwyczajeniu i określonych sytuacjach. Masz dużą szansę wyjść z nałogu. Podstawą wyjścia z nałogu będzie motywacja oraz pomoc bliskich.
  • suma punktów powyżej 6 punktów świadczy o silnym stopniu uzależnienia od nikotyny. Występuje tu uzależnienie zarówno psychiczne jak i biologiczne (fizyczne). Odstawienie palenia nie jest już kwestią samej motywacji, organizm potrzebuje zapotrzebowania na nikotynę. Wyjście z nałogu będzie wymagało od Ciebie większych przygotowań a także pomocy medycznej oraz osób z podobnymi doświadczeniami jak Ty którym udało się rzucić palenie.